Witam na stronie "Biogerontologii Polskiej"!

"Biogerontologia Polska" nie jest organizacją ani stowarzyszeniem. Grupa osób zainteresowanych rozwojem biogerontologii w naszym kraju postanowiła aktywnie działać na rzecz rozwoju biologii starzenia i stąd powstał pomysł utworzenia strony internetowej. Starzenie się społeczeństw, w tym polskiego, stwarza prawdziwe wyzwanie dla medycyny i biologii 21 wieku. W naszym kraju zarówno geriatria jak i gerontologia nie stanowią gałęzi medycyny i biologii silnie reprezentowanych przez społeczność badaczy. Pragniemy tę sytuację zmienić. Nasza strona ma więc za zadanie informować o zdarzeniach biogerontologicznych w kraju i na świecie, grupach badawczych w Polsce, które zajmują się tą dziedziną nauki i zachęcać do badań nad biologią starzenia i długowieczności. Jest też na niej miejsce na forum dyskusyjne. Każdy temat dotyczący szeroko pojętej biogerontologii może być przedmiotem naszej dyskusji. Mam nadzieję, że strona ta przyczyni się do nawiązywania współpracy i powstawania nowych projektów badawczych zarówno krajowych jak i europejskich.

Zachęcam do podawania linków do stron internetowych własnych grup badawczych, lub też jeśli takich stron nie ma, to proszę o nazwiska i kontakt do osób, które chciałyby wszystkich powiadomić o własnych badaniach i zainteresowaniach biogerontologicznych oraz ciekawych zdarzeniach w kraju i na świecie mających związek z biologią i medycyna starzenia i długowieczności. Mam nadzieję, że informacja o naszej stronie dotrze do szerokiego grona osób zainteresowanych.

Powiedz innym o naszej stronie!
Ewa Sikora
Instytut Biologii Doświadczalnej.
e.sikora@nencki.gov.pl Logo pracowni

Ta strona była oglądana razy